Ofam được hình thành dựa trên nhu cầu xây dựng một chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Vì mục tiêu mang đến sản phẩm an toàn cho sức khỏe và nâng cao sức khỏe của người tiêu dùng nên nhóm chúng tôi đã thành lập nên OFAM để cung cấp các giải pháp sản xuất sản phẩm sạch, cung cấp sản phẩm uy tín.

Sứ mệnh của OFAM: mang sản phẩm an toàn nhất đến người tiêu dùng, hướng tới sản xuất sản phẩm hữu cơ sinh thái.

Tầm nhìn: trở thành công ty cung cấp giải pháp sản xuất, sản phẩm tốt nhất và uy tín nhất.

Mục tiêu:

+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, và hữu cơ cho các loại cây trồng.

+ Hướng dẫn nông hộ sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ.

+ Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh: Bơ sáp, bưởi, sầu riêng,…