1. Kiểm soát thuốc BVTV
 • Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào kỹ thuật canh tác của nông hộ người trực tiếp tham gia sản xuất ra sản phẩm trực tiếp. Để có được nhận thức được loại thuốc bảo vệ thực vật ít độc hại và không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng nên thuốc BVTV là khâu quan trọng nên được kiểm soát chặt chẽ.
 • Tất cả thuốc BVTV sản xuất trong nông trại được sử dụng là các loại thuốc sinh học và hữu cơ để không có bất cứ tồn lưu của hóa chất BVTV với người tiêu dùng.
 • Kiểm soát sâu bọ và côn trùng: sử dụng thuốc BVTV theo tiêu chuẩn của Châu Âu, hướng đến sử dụng sản phẩm vi sinh và hữu cơ từ thiên nhiên, bảo đảm thời gian cách ly. Chai thuốc BVTV sau khi dùng được thu gom lại để tránh tác động đến môi trường và con người.
 • Thuốc trừ nấm: sử dụng các chiết xuất từ tự nhiên như Chitosan, trichodemar, bacillus … và các loại thuốc theo tiêu chuẩn Châu Âu và bảo đảm thời gian cách ly.
 1. Kiểm soát về phân bón.
 • Thổ nhưỡng và phân bón sẽ ảnh hưởng mạnh đến chất lượng người tiêu dùng, nên phân bón hữu cơ và vi sinh được tăng cường với số lượng lớn trong các nông trại sản xuất theo quy trình nhằm mục đích mang sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng.
 • Phân bón hóa học được kiểm soát với hàm lượng thấp và tối ưu hóa chất lượng. Sản phẩm canh tác theo tiêu chuẩn OFAM có sự đồng nhất về chất lượng, đảm bảo sự ổn định của sản phẩm trong các nông trại.
 • Phân bón được bón cách thời điểm thu hoạch 30 ngày trở lên để đảm bảo không có tồn lưu dư lượng nitrat trong sản phẩm.
 1. Thu hoạch
 • Sản phẩm sau khi hái được xử lý qua dung dịch sinh học để sản phẩm tăng chất lượng và giảm thiểu tác động của bệnh hại và vi sinh vật trên trái sau khi hái.
 • Sản phẩm thu hoạch được dán tem để nhận dạng thương hiệu của OFAM.
 • Sau đó trái được bao bởi lớp xốp và đống vào thùng xốp để vận chuyển cho khách hàng.
 1. Giám sát quy trình
 • Cán bộ kỹ thuật thăm nông hộ hàng tuần bảo đảm nông hộ sử dụng thuốc đúng quy trình.
 • Hướng dẫn kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh theo hướng hữu cơ và vi sinh.
 • Ghi chép lịch thăm vườn và các loại thuốc BVTV nông hộ sử dụng trong nông trại.
 • Hướng dẫn nông hộ ghi chép lịch phun xịt thuốc BVTV trong vườn.
 • Bảo đảm cho nông hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu.